پست فرمت لینک

اولین دوره آموزشی چاپ سه بعدی توسط موسسه ساخت افزایشی با همکاری موسسه زمستک اتریش برگزار شد. برگزاری کلاسهای تئوری و عملی به صورت همزمان باعث هم افزایی در آموزش این فناوری شد. به زودی ثبت نام دوره جدید آغاز خواهد شد.